Okresní kolo chemické olympiády

V pátek 4. 3. se žákyně 9. třídy, Michala Drtinová, účastnila okresního kola chemické olympiády v Jihlavě. Olympiáda se skládala ze dvou částí – praktické a teoretické. Teoretická část prověřovala znalosti z anorganické chemie, v praktické části žáci vykonávali dvě laboratorní cvičení – Nejen krasové jevy ve zkumavkách a kádinkách a Stanovení množství CaCO3 ve vzorku. Míša se umístila na 15 místě.