Návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy

Návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy 

Na základě informací MŠMT je od 18. listopadu 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Ostatní žáci pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem.

Příchod žáků do školy bude organizován takto:

Třída 1.A – příchod v 7.10 hod.

Třída 1.B – příchod v 7.20 hod.

Třída 2. – příchod v 7.30 hod.

Žáci 1. a 2. třídy mají automaticky přihlášený oběd, v případě změny kontaktujte vedoucí školní jídelny paní V. Pádivou.

 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žádáme proto rodiče, aby připravili svým dětem 2 roušky (s možností výměny).

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy