Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v úterý 10. 11. 2020 v budově základní školy od 15.30 do 17.30 hod (v době rodičovských schůzek) a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

 

Způsob volby:
Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Návrhy na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců zasílejte (sdělte) předsedovi volební komise Mgr. Martinu Marešovi, email: mares@zsbatelov.cz nebo zástupkyni ředitelky školy Mgr. Jaroslavě Nevěčné email:nevecna@zsbatelov.cz, a to do 30. 10. 2020. Návratku pro volení komisi naleznete na www.zsbatelov.cz

 

Více informací zde - ODKAZ

Návratka pro volební komisi zde - ODKAZ