Informace - návrat žáků do škol

Vážení rodiče,

od 11.5.2020 mohou žáci 9. třídy a od 25.5. 2020 žáci 1. stupně ZŠ opět navštěvovat školu. MŠMT vydalo metodiku Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, jejíž plné znění najdete na webových stránkách http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Z tohoto dokumentu jsme pro Vás připravili informace k možnému návratu žáků do škol zde. Na základě těchto informací se rozhodnete, zda Vaše dítě zahájí, či nezahájí ve výše uvedených dnech docházku do školy.

Jedinou podmínkou k návratu žáka do školy je dle výše uvedené metodiky vyplnění čestného prohlášení a jeho doručení do školy, a to pro žáky 9. třídy do 7.5., pro žáky 1. stupně do 18.5.  Čestné prohlášení zde.

Poté, co sdělíte třídnímu učiteli své rozhodnutí, bude proveden součet žáků, kteří budou navštěvovat školu. Tito žáci budou rozděleni do školních skupin a výuka bude naplánovaná tak, abychom dodrželi všechny hygienické podmínky dané výše zmíněnou metodikou MŠMT.

Bližší informace Vám pak včas sdělí třídní učitelé, zveřejněny budou také na webových stránkách.