Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

V prosinci vyhlásilo MŠMT již 9. ročník soutěže Finanční gramotnost. Školního kola se zúčastnili žáci 9. třídy, kteří měli v testech prokázat znalosti z oblasti financí, platebního styku, hospodaření domácnosti apod. Do bodového ohodnocení se započítávali nejen správné odpovědi, ale i rychlost zaznamenaných odpovědí. Umístění žáků je následující:

1. místo – Jakub Krajíček

2. místo – Natálie Pekárková

3. místo – Lucie Severová

4. místo – Edita Havlová

5. místo – Natálie Laubová

6. místo – Ladislav Kusý

 

Do okresního kola postupují 3 nejlepší žáci, kteří budou soutěžit jako školní tým pod vedením kapitána, kterého si mezi sebou zvolí. Přejeme hodně úspěchů v okresním kole.