Den otevřených dveří v SOŠ a SOU Třešť

Ve čtvrtek 24. 10. se žáci 9. ročníku v rámci volby povolání zúčastnili Dne otevřených dveří v SOŠ a SOU Třešť. Měli možnost se seznámit s kompletním přehledem studijních i řemeslných oborů, které škola nabízí. Dále si mohli prohlédnout odborné učebny, zimní zahradu, arboretum … V sále pak viděli praktické ukázky dílčích řemesel a výrobků žáků.