Třídní schůzky

V pondělí 4. 11. 2019 se konají třídní schůzky o prospěchu a chování v 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020. V 15.30 začíná  společná schůzka třídního učitele a zákonných zástupců ve třídě, kde zákonní zástupci  obdrží důležité informace týkající se ZŠ a třídního kolektivu. Poté následují individuální pohovory do 17.00. 

V 15.00 se koná setkání třídních důvěrníků s vedením školy v učebně dějepisu.