Beseda s žáky DDŠ Jihlava - 7. třída

Ve čtvrtek 17. 10. navštívili naši školu žáci a pracovníci Dětského domova se školou z Jihlavy. Žáci sedmého ročníku s nimi měli v rámci dopoledne besedu, ve které se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. Nejprve jim byly sděleny základní informace o zařízení, později přítomné děti vyprávěly o sobě a především o životě v dětském domově. Beseda byla zakončena dotazy žáků. Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací.