Dopravní hřiště – 4. třída

30. 9. 2019 se vypravila čtvrtá třída do Jihlavy, aby absolvovala první část výuky v rámci dopravní výchovy. V letošním školním roce probíhá celková rekonstrukce dopravního hřiště a učeben v ulici U Rybníčku, takže výuka probíhala ve školní družině v ZŠ Nad Plovárnou. Děti byly seznámeny se základními dopravními značkami, s povinnou výbavou cyklisty a společně s paní učitelkou řešily situace na dopravních křižovatkách. Na jaře 2020 budou žáci psát test a ti úspěšní obdrží průkaz cyklisty.