Požární poplach

V pondělí 24. 6. se v naší škole uskutečnil cvičný požární poplach. Po vyhlášení poplachu se žáci shromáždili na hřišti, kde se od  členů SDH Batelov dozvěděli, jak předcházet požárům.  Následující den budou jednotlivé třídy plnit branné prvky z oblasti protipožární ochrany, ekologické výchovy, dopravní výchovy a zdravotnického výcviku.