Dopravní hřiště

13. 6. 2019 odjeli žáci 4. A na dopravní hřiště v Jihlavě. Tentokrát to bylo poslední výukové dopoledne. Teoretická část byla zakončena testem, který většina žáků zvládla bez problému. Potom se žáci přesunuli ven na hřiště, zapůjčili si kola a pod kontrolou paní učitelky jezdili po dopravním hřišti, kde bylo nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Na závěr byly žákům předány průkazy cyklisty a reflexní přívěšek.