Pythagoriáda – okresní kolo

V úterý 28. 5. se zástupci 6. a 7. třídy (úspěšní řešitelé školního kola) vydali v odpoledních hodinách do Jihlavy na gymnázium, kde probíhalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Děvčata pracovala na patnácti úkolech po dobu 60 minut. Za šestou třídu stanula, ze 45 zúčastněných z různých škol okresu, na krásném 12. – 14. místě (podle počtu bodů vlastně na 5. místě) Radka Šebová. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.