Beseda 6. a 9. třídy

V úterý 21. 5. navštívil naši školu Mgr. Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí a bývalý policista, který pro naše žáky připravil přednášku „Právní odpovědnost“ (9. třída) a „Kyberkriminalita“(6. třída). Obě besedy byly velmi zajímavé. Kromě teoretických informací si žáci vyslechli cenné rady i skutečné příběhy ze života. Beseda byla všemi kladně hodnocena, proto se těšíme na další spolupráci.