Školní virtuos

Dne 16. 5. 2019 se v ZŠ Batelov uskutečnila hudební soutěž Školní virtuos. Do soutěže se přihlásili čtyři žáci a soutěžili v jednom nebo dvou hudebních oborech. Každý žák si vybral dvě skladby, které zahrál bez doprovodu nebo s doprovodem klavíru. Výkony žáků byly na vysoké úrovni, proto se odborná porota rozhodla udělit jedno první místo, jedno druhé místo a tři třetí místa. Na prvním místě se umístil Jan Pelikán (5.A) v hudebním oboru klarinet. Na druhém místě se umístila Barbora Bezděkovská (2.A) v hudebním oboru zobcová flétna. A na třetím místě se umístili František Kuřina (3.A) v oboru housle, Ondřej Bezděkovský (4.A) v oboru housle a Jan Pelikán (5.A) v oboru klavír. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme mnoho podobných úspěchů!