Dny dětského čtení

Ve dnech 23. dubna až 9. května se žáci ZŠ Batelov připojili ke DNŮM DĚTSKÉHO ČTENÍ. Žáci četli svým spolužákům ve třídě, starší žáci mladším – šestá třída 1. třídě, sedmáci dětem v mateřské škole. Někteří také svým rodičům.

Když jsme zhlédli video, kde jsme se dověděli, kolik lidí v Evropě neumí číst, velmi nás to překvapilo. My děláme vše proto, abychom mezi ně nepatřili.

Ve škole máme školní knihovnu, kterou rádi využíváme, dokonce i knihovnu otevřenou – můžeme si půjčovat knihy umístěné na školní chodbě. K rozvoji čtenářské gramotnosti přispívají čtenářské dílny, školní projekt „Čteme si navzájem, projekt „Noc s Andersenem“, „Čtení pomáhá“. Velmi rádi navštěvujeme Čtenářský klub.

Do Dnů dětského čtení se v naší škole zapojilo 50 žáků.