Pěvecká soutěž Slavíček

Dne 17. 4. 2019 se v ZŠ Batelov uskutečnila pěvecká soutěž Slavíček. Do soutěže se přihlásilo pět žáků, čtyři z nich se soutěže zúčastnili. Každý žák si vybral dvě písně, které zazpíval bez doprovodu nebo s doprovodem klavíru. Výkony žáků byly velmi vyrovnané, proto se odborná komise rozhodla udělit tři první místa a jedno místo druhé. Na prvním místě se umístili tito žáci: Barbora Bezděkovská (2.A), František Kuřina (3.A) a Denisa Janáková (4.A). Na druhém místě se umístila Adéla Hronová (2.A). Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme mnoho podobných úspěchů!