Beseda se žáky a pracovníky Dětského domova se školou v Jihlavě

Ve čtvrtek 28. 3. proběhla v naší škole beseda se žáky a pracovníky Dětského domova se školou v Jihlavě. Žáci 7. ročníku se nejdříve dozvěděli základní informace o tomto zařízení. Přítomné děti pak vyprávěly o sobě i životě v dětském domově. Beseda byla zakončena dotazy žáků. Všichni jsme se dozvěděli hodně zajímavých informací, které byly zároveň i dobrou příležitostí k zamyšlení.