Matematická soutěž Pangea

Ve dnech 20. 2. – 22. 2. proběhla na naší škole již počtvrté matematická soutěž Pangea. Žáci 4., 5., 6., 7. a 8. ročníku řešili během hodiny 15 soutěžních úloh. Pro letošní rok byla zvolena témata Hudba, Příroda a Ekologie. Výsledky a nejúspěšnější řešitele budeme znát v dubnu.