Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo dějepisné olympiády.Tematické zaměření 48. ročníku znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace". Soutěžící prokazovali znalosti zachycující období 10 století. Naši školu reprezentovali Daniel Procházka, který obsadil 15. místo, a Jan Kratochvíl, který se umístil na 23. místě z 39 soutěžících. Oběma děkujeme za reprezentaci školy v této náročné soutěži.