Školní kolo písemné soutěže v německém jazyce

Školní kolo německé olympiády se v letošním roce konalo 11. prosince. Zúčastnili se všichni žáci 8. a 9. třídy. Olympiáda se skládala pouze z písemné části. V 8. A první místo obsadila Eliška Miková, na 2. místě skončily rovnou dvě žákyně – Havlová Edita a Prantlová Helena, na 3. místě se umístila Lucie Severová.
V 9. A se na 1. místě umístil Matěj Stoklasa, na 2. místě Jan Kratochvíl a na 3. místě Procházka Daniel.
Všem zúčastněním děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.