Dějepisná olympiáda

Školního kola dějepisné olympiády se v letošním roce zúčastnili 4 žáci z 8. a 9. třídy. Tematické zaměření ročníku znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

Na 1. místě se umístil Daniel Procházka (9. třída), na 2. místě Jan Kratochvíl (9. třída), na 3. místě Petr Kratochvíl (8. třída) a na 4. místě Helena Prantlová (8. třída). Všem zúčastněným blahopřejeme k dosaženým výsledkům.