Olympiáda v českém jazyce

Školního kola olympiády v českém jazyce se v letošním roce zúčastnilo 6 žáků z 8. a 9. třídy.

Olympiáda měla 2 části – jazykovou a slohovou. Téma slohové práce znělo „ Co všechno umí světlo“. A jaké jsou výsledky? První místo obsadila Helena Prantlová, 2. místo Matěj Stoklasa, 3. místo Anna Palovčíková, 4. místo Marek Poledna, 5. místo Pavel Kouba a 6. místo obsadil Vojtěch Caha. Všem zúčastněným blahopřejeme k dosaženým výsledkům.