Programy SZÚ Jihlava

V úterý 13. 11. navštívili naši školu pracovníci Státního zdravotního ústavu v Jihlavě. Žáci 5. a 6. třídy absolvovali interaktivní program „Závisláček“. Hravou formou se seznámili s různými formami závislostí, s nebezpečím, které je spojeno s požíváním alkoholu a kouřením. Žáci 7. a 8. třídy si vyzkoušeli program „Hrou proti AIDS“. S lektorkami diskutovali o partnerských vztazích, antikoncepci a nebezpečí přenosu viru HIV.