Org. školního roku

 

ZÁŘÍ

 

TÉMATA:

 • ,,Vítáme tě ve školce“
 • „Cesta za dobrodružstvím“
 • „Já a můj kamarád“
 • „V pařezové chaloupce“

 

POZNÁVÁME , VNÍMÁME, PROŽÍVÁME :

 • přivítání dětí po letních prázdninách, společné povídání o dobrodružstvích 
 • adaptace nových děti, jména kamarádů
 • pozorování okolního prostředí, umět pojmenovat co vidí
 • rozvoj kladného vztahu ke knihám, poslech pohádky, vyprávění
 • rozvíjet a posilovat fyzickou a psychickou zdatnost 
 • věnovat péči výslovnosti a vyjadřování 
 • smyslový a tělesný rozvoj dítěte - pobyt na školním hřišti, pohybové hry, procvičování motorické paměti, relaxační cvičení 

 

ZPÍVÁME , CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: ,,Uvítací básnička“, ,,Do pohádky“, „Uklízecí“ 
 • písničky: ,,Z mechu a kapradí“, ,,Barevná písnička“ 
 • pohybové hry:  ,,Štronzo“ „Kdo dříve“
 • píseň s pohybem: ,,Kamarád – Míša Růžičková“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • P x L orientace
 • pracovní sešity předškoláků, pracovní listy
 • samostatní odpovídání celou větou na dané otázky 
 • procvičování geometrických tvarů
 • grafomotorické cvičení 
 • správné sezení u stolu, úchop tužky

ŘÍJEN

 

TÉMATA:

 • „Barvy podzimu“
 • „Pečujeme o své zdraví“
 • „O veliké řepě“
 • „Drakiáda“

 

POZNÁVÁME , VNÍMÁME, PROŽÍVÁME :

 • seznámení dětí se změnou počasí, ročním obdobím – podzimem a jeho barvami
 • sběr listí – vyrábění z přírodnin, kresba s podzimní tématikou na výstavu 
 • získaní správných návyků pro péči o své zdraví, správné mytí rukou, jak se chránit před bacily, seznámení s pohádkou:,,Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj“, 
 • vést děti k zájmu o knihy, samostatné vyprávění známých pohádek, dramatické ztvárnění pohádky

,,O veliké řepě“, procvičování dějové posloupnosti 

 • společné prožívání podzimního radování, pohybové hry venku, pouštění papírové draka 
 • rozvíjení a posilování fyzické a psychické zdatnosti 

 

ZPÍVÁME , CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: ,,Podzim“, ,,Mytí rukou“, ,,O veliké řepě“, ,,Dráček“
 • písničky: ,,Podzimní čarování“, ,,Mýdlo“, ,,Běží liška“, ,,Vyletěl si pyšný drak“ 
 • pohybové hry: ,,Všechno lítá, co peří má“, ,,Na bacily“ , ,,Bacil a Vitamín“, ,,Drak na provázku“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Prostorová orientace 
 • Procvičování zrakového vnímání 
 • Grafomotorické cvičení, správné držení tužky
 • Geometrické tvary, barvy 
 • Dýchání s flétnou 
 • Procvičování mluvidel
 • Vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad

 

RŮZNÉ:

 • 1. 10. 2021 – DRAVCI (na hřišti ZŠ)
 • Výstava podzimních výrobků dětí (Synagoga - Batelov)

 

LISTOPAD

 

TÉMATA:

 • „Uspávání broučků“
 • „Svatý Martin na bílém koni“
 • „Čím budu až vyrostu?“
 • „Zvířátka se chystají na zimu“

 

POZNÁVÁME , VNÍMÁME, PROŽÍVÁME :

 • seznámení dětí s tradicemi na podzim, společné uspávání přírody, broučků, průvod s lampiony, stezka kolem Batelova
 • seznámení s příjezdem svatého Martina na bílém koni, jeho tradicemi, pozorování změn přírody, návštěva koní
 • osvojení si poznatků o různých druzích povolání, chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných lidí, samostatné vyjadřování dětí, výtvarné činnosti, pantomima, hádanky na procvičování logického uvažování
 • povídání si o zvířátkách a jejich odchodu k zimnímu spánku 
 • vést děti k zájmu o tradice, svátky a jejich zvyky, s radostí se zapojovat do aktivit spojené s nimi 
 • rozvíjení a posilování fyzické a psychické zdatnosti, pohybové hry venku v přírodě 

 

ZPÍVÁME , CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: ,,Broučku malý, jdi už spát“, ,,Na svatého Martina“, ,,Každý má své povolání“, ,,Medvěd už jde spát“
 • písničky: ,,Broučci“, „Bude zima, bude mráz“, ,,Svatý Martin“, ,,Řemesla“
 • pohybové hry: ,,Berušky honem domů“, ,,Na vojáky“ , „Na pekaře“, ,,Když lišku honí mlsná“
 • pohádka: Boudo budko

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Prostorová orientace PxL
 • Grafomotorické cvičení, správné držení tužky
 • Stupňování přídavných jmen
 • 1. hláska ve slově
 • Geometrické tvary, barvy 
 • Dýchání s flétnou 
 • Procvičování mluvidel
 • Vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad

 

RŮZNÉ:

 • 4. 11. – „Dobrou noc, broučci a berušky“ – průvod s lampiony (od 16h) 
 • 4. 11. - Screening (vyšetření zraku) – bude probíhat v MŠ
 • 11. 11. - Vánoční focení v MŠ
 • 28. 11. – Rozsvícení vánočního stromu v Batelově 

PROSINEC

 

TÉMATA:

 • „Přišel k nám Mikuláš“
 • „Adventní čas“
 • „Vánoce, vánoce přicházejí“
 • „Těšíme se na Ježíška“

 

POZNÁVÁME , VNÍMÁME, PROŽÍVÁME :

 • seznámení dětí s tradicí příchodu čerta, anděla a Mikuláše, společně se těšit na jejich příchod, seznámit se s novými básničkami, zvládnout překonat strach, plnit zadané úkoly
 • společně prožívat adventní čas, seznámit děti s jeho tradicemi, zdobení třídy vánoční výzdobou, pozorování výzdoby v okolí Batelova
 • vnímat vánoční atmosféru, výroba přáníček, zpívání známých koled, sledování vánočních pohádek, dramatizace 
 • rozvíjení a posilování fyzické a psychické zdatnosti, pohybové hry venku, stavby sněhuláka, stopy ve sněhu, andělíček, společné bobování – pozorování změn v přírodě
 • zdobení vánočního stromečku, čekání na příchod ježíška, rozbalování dárků, hry s novými hračkami
 • vést děti k zájmu o tradice, svátky a jejich zvyky, s radostí se zapojovat do aktivit spojené s nimi 

 

ZPÍVÁME , CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: ,,Otevřete čerti vrata“, ,,Vánoční stromeček“, ,,Jedlička“, ,,Už jsou tu Vánoce“
 • písničky: ,,Mikuláši, mikuláši“, „Rolničky“, ,,Vánoční“, ,,Pásli ovce valaši“ 
 • pohybové hry: ,,Čertovský rej“ ,,Na Ježíšky“, ,,Místa si vymění“ , „Steleme Ježíškovi“
 • pohádka: Čert a Káča

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • Prostorová orientace PxL
 • Grafomotorické cvičení, správné držení tužky
 • Stupňování přídavných jmen
 • 1. hláska ve slově
 • Geometrické tvary, barvy 
 • Dýchání s flétnou 
 • Procvičování mluvidel
 • Vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad

LEDEN

 

TÉMATA:

 • „My tři králové“
 • „Je tu mráz, zebe nás“
 • „Zimní sporty“
 • „Hrnečku, vař!“

 

POZNÁVÁME , VNÍMÁME, PROŽÍVÁME :

 • seznámení dětí s tradicí „Tři králové“, samostatné odpovídání na dané otázky k tématu, procvičování básniček, písniček 
 • pozorování zimního počasí, zamrzlého rybníka, stavby sněhuláka, bobování
 • výtvarné činnosti a techniky – malba, stříhání a ruční tvorba z různých materiálů
 • hudebně-pohybové a dramatické činnosti
 • poučení o správném oblékání do různých typů počasí, rozvoj samostatnosti při oblékání, posloupnost
 • seznámení dětí s různými druhy zimních sportů, jejich vybavením, známými sportovci a poučením o bezpečnosti při sportování
 • projevit zájem o knihy, dramaticky ztvárnit a vyprávět pohádku „Hrnečku, vař!“
 • smyslový a tělesný rozvoj dítěte - pobyt na školním hřišti, pohybové hry, procvičování motorické paměti, relaxační cvičení 

 

ZPÍVÁME , CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: ,,Bílý čas“, „Oblékání na ven“, „Leden“,  „Hrnečku, vař“
 • písničky: ,,Tři králové“, ,,Zimní oblečení“, „Venku sněží“, ,,Vařila myšička kašičku“ 
 • pohybové hry: „Králové“, ,,Do domečku – cvičení s padákem“, „Sáňkování“, „Závody na lyžích“, „Zloděj vajíček“
 • pohádka: „Hrnečku, vař!“, „Jak Křemílek s Vochomůrkou vezli na sáňkách vejce“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • skloňování podstatných jmen, správné tvary
 • P x L orientace
 • samostatný přednes básně, písně, pohádky
 • skládání vět a souvětí při vypravování, tvoření rýmu, vyhledávání protikladů
 • dýchání s flétnou
 • vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad
 • procvičování geometrických tvarů
 • matematické představy
 • grafomotorika

 

RŮZNÉ:

 • 11. 1. 2022 – Orientační pedagogicko - psychologické vyšetření předškoláků 

ÚNOR

 

TÉMATA:

 • „Cesta kolem světa“
 • „Vnímáme svoje emoce“
 • „Já a moje rodina“

 

POZNÁVÁME , VNÍMÁME, PROŽÍVÁME :

 • seznámení dětí s různými kontinenty světa, jejich kulturou, obyvateli, zvířaty a tradicemi
 • pozorování zimního počasí, zamrzlého rybníka, stavby sněhuláka, bobování
 • výtvarné činnosti a techniky – malba, stříhání a ruční tvorba z různých materiálů
 • hudebně-pohybové a dramatické činnosti
 • seznámení dětí s druhy emocí a jejich prožíváním v určitých situacích 
 • osvojování si poznatků o tématu „Moje rodina“, kdo do ní patří, rozvoj řečových dovedností, samostatného vyprávění 
 • smyslový a tělesný rozvoj dítěte – pobyt na školním hřišti, pohybové hry, procvičování motorické paměti, relaxační cvičení 

 

ZPÍVÁME , CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: ,,Eskymácká“, „Emoce“, „Rodina“
 • písničky: ,,Pět minut v Africe“, „Když jsi šťastný, zatleskej“, „Muzikantská rodina“
 • pohybové hry: „Sumo“, „Klokani“, „Na hodiny“, hry s pádekm 

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • procvičování první a poslední hlásky ve slově 
 • počet slabik ve slově, vytleskávání 
 • P x L orientace
 • samostatný přednes básně, písně, pohádky
 • skládání vět a souvětí při vypravování, tvoření rýmu, vyhledávání protikladů
 • dýchání s flétnou
 • vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad
 • procvičování geometrických tvarů
 • matematické představy
 • grafomotorická cvičení

BŘEZEN

 

TÉMATA:

 • „Masopustní veselí“
 • „Česká republika“
 • „Vítej, jaro!“
 • „Naše modrá planeta“
 • „Zvířátka na statku“

 

POZNÁVÁME, VNÍMÁME, PROŽÍVÁME:

 • společné prožívání oslav masopustu, povídání si o jeho tradicích a maskách
 • seznámení dětí s Českou republikou, jejími symboly, znaky a českou hymnou
 • výtvarné činnosti a techniky – malba, stříhání a ruční tvorba z různých materiálů
 • hudebně-pohybové a dramatické činnosti
 • vítání jara, pozorování změn počasí, prvních rostlin, seznámení s tradicí „Vynášení Morany“
 • seznámení dětí s koloběhem vody, proč je pro nás voda důležitá, povídání si o mořích, řekách, potocích, pokusy s vodu
 • povídání si o zvířátkách na statku, k čemu nám slouží, umět je společně s jejich mláďaty pojmenovat
 • smyslový a tělesný rozvoj dítěte – pobyt v přírodě, na školním hřišti, pohybové hry, procvičování motorické paměti, relaxační cvičení

 

ZPÍVÁME, CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: ,,Svátek karneval“, „Moje země Česká“, „Zimo, zimo“, „Kdyby vody nebylo“, „Na dvorečku u babičky“ 
 • písničky: ,,Masopust“, „Česká hymna“, „Sněženka“, „Koloběh vody“, Já mám koně“
 • pohybové hry: „Medvědí honička“, hry s padákem, „Kohoutek a slepička“, hry s míčem – „Předávaná, „Vyvolávaná“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • procvičování první a poslední hlásky ve slově, počet slabik ve slově, vytleskávání
 • grafomotorická cvičení
 • procvičování geometrických tvarů
 • P x L orientace
 • samostatný přednes básně, písně, pohádky
 • skládání vět a souvětí při vypravování, tvoření rýmu, vyhledávání protikladů
 • dýchání s flétnou
 • vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad

DUBEN

 

TÉMATA:

 • „Velikonoce u Sluníček “
 • „Třídíš, třídím, třídíme“
 • „Sletěly se čarodějnice“

 

POZNÁVÁME , VNÍMÁME, PROŽÍVÁME :

 • seznámení dětí s různými tradicemi Velikonoc, malování vajíček, zdobení třídy, výroba pomlázky, plnění úkolů na velikonoční stezce kolem Batelova 
 • tematické hudebně-pohybové a dramatické činnosti 
 • seznámení dětí se svátkem „Den Země“, povídání si o tom, jak se o naši Zemi správně starat osvojení si poznatků o třídění odpadu, účast na akci „Ukliďme Česko“ 
 • společné přípravy na slet čarodějnic, výroba masek, seznámení s písničkami, básničkami poskytnout dětem příležitosti k pochopení dobra a zla
 • smyslový a tělesný rozvoj dítěte – informace a poučení dětí o bezpečném chování při činnostech venku i ve třídě, pobyt na školním hřišti, pohybové a míčové hry

 

ZPÍVÁME , CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: ,,Velikonoční“, „Sluníčko dnes krásně hřeje“, „Třídíme odpad“, „Zaklínadlo Baby Jagy“  
 • písničky: ,,Pásla ovečky“, „Pomlázka“ „Z čeho jsou věci?“, „Čarodějnice“
 • pohybové hry: „Počítání vajíček“, „Na spící koledníky“, „Třídíme odpad“ „Hloupá čarodějnice“, 

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • procvičování první a poslední hlásky ve slově 
 • počet slabik ve slově, vytleskávání 
 • P x L orientace
 • samostatný přednes básně, písně, pohádky
 • skládání vět a souvětí při vypravování, tvoření rýmu, vyhledávání protikladů
 • dýchání s flétnou
 • vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad
 • procvičování geometrických tvarů
 • matematické představy
 • grafomotorická cvičení

 

KVĚTEN

 
TÉMATA:

 •    „Všechno nejlepší, maminko “
•    „Ke startu připravit…vesmír čeká“
•    „Luční zvířátka“
•    „Pět zázraků našeho těla“

 

POZNÁVÁME, VNÍMÁME, PROŽÍVÁME:

•    seznámení dětí s oslavami svátku „Den matek“, vyrábění přáníček, přednes básniček, zpěv písníček, dramatické ztvárnění pohádky na besídku pro maminky
•    osvojení si elementárních poznatků o světě, vnímat, že má svůj řád je rozmanitý a pozoruhodný, povídání si o vesmíru a jeho planetách
•    seznámení dětí s lučními zvířátky, výlety do přírody, pozorování lupou a mikroskopem, samostatné popisování zvířátek
•    pojmenování částí těla a některých orgánů, učit se znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem, povídání si o tom, co zdraví prospívá a co mu škodí
•    smyslový a tělesný rozvoj dítěte – informace a poučení dětí o bezpečném chování při činnostech venku i ve třídě, pobyt na školním hřišti, pohybové a míčové hry

 

ZPÍVÁME, CVIČÍME, HRAJEME SI:

•    básničky: „Maminka“, „Planety“, „Malá včelka“, „Nač má člověk smyslů pět“
•    písničky: „Maminky mají svátek“, „Hvězda“, „Rotace“, „Včelka“
•    pohybové hry: „Velká novina, přiletěla bublina“, „Pilné včelky“, „Černá díra“, „Samá voda, přihořívá“ 

PŘEDŠKOLÁCI:

•    procvičování první a poslední hlásky ve slově 
•    počet slabik ve slově, vytleskávání 
•    P x L orientace
•    samostatný přednes básně, písně, pohádky
•    skládání vět a souvětí při vypravování, tvoření rýmu, vyhledávání protikladů
•    dýchání s flétnou
•    vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad
•    procvičování geometrických tvarů
•    matematické představy
•    grafomotorická cvičení

ČERVEN

 

TÉMATA:

 • „Den dětí“
 • „Týden dopravy“
 • „Co děláme celý den?“
 • „Loučení se školkou“
 • „Těšíme se na prázdniny“

 

POZNÁVÁME, VNÍMÁME, PROŽÍVÁME:

 • společné oslavy „Den dětí“, zábavné vyrábění, pohybové hry, pohádky a zpěv na zahradě MŠ 
 • seznámení dětí s dopravními prostředky, značky, poučení o bezpečnosti pohybu na silnici, dopravní dopoledne na zahradě MŠ
 • osvojení si poznatků a pojmech: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, rozvoj komunikačních dovedností, samostatné dějové vyprávění o tom, co děláme celý den, popis 
 • opakování básniček, písniček, pohybových her, se kterými se děti během roku seznámily 
 • výtvarné činnosti a techniky – malba, stříhání a ruční tvorba z různých materiálů
 • hudebně-pohybové a dramatické činnosti
 • smyslový a tělesný rozvoj dítěte – pobyt na školním hřišti, pohybové hry, procvičování motorické paměti, relaxační cvičení 

 

ZPÍVÁME, CVIČÍME, HRAJEME SI:

 • básničky: „Dneska slaví děti svátek“, „Semafor“, ,,Co děláme ve školce“, „My jsme třída plná dětí“, „Léto ťuká na vrátka“ 
 • písničky: “Svátek dětí“, „Vláček“, „Dny v týdnu“, „Rozloučení se školkou“, „Už jde léto“ 
 • pohybové hry: hry s padákem, „Na barevné vlaky“, „Číslovaná“, „Dotkni se země“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • skloňování podstatných jmen, správné tvary
 • P x L orientace
 • samostatný přednes básně, písně, pohádky
 • skládání vět a souvětí při vypravování, tvoření rýmu, vyhledávání protikladů
 • dýchání s flétnou
 • pracovní sešity předškoláků, pracovní listy
 • vyjadřování a sdělování svých prožitků, pocitů a nálad
 • procvičování geometrických tvarů
 • matematické představy
 • grafomotorika

 

RŮZNÉ: 

 • 1. 6. – Návštěva paní spisovatelky v MŠ
 • 2. 6. – Oslava „Den dětí“ na zahradě MŠ – zváni jsou i rodiče (od 15.30 hodin) 
 • 8. 6. – Dopravní dopoledne na zahradě MŠ 
 • 17. 6. – Návštěva hasičů v Batelově 
 • 21. 6. – Rádio Vysočina – „Tanečky na zahradě“ (60 Kč)
 • 23. 6. – Loučení s předškoláky 
 • 29. 6. – Návštěva kina v Dolní Cerekvi