Org. školního roku

 ZÁŘÍ

"ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ"  

TÉMATA:

 • „Vítáme Vás mezi námi“
 • „S přírodou jsem kamarád“
 • „Malujeme duhovými barvami“
 • „Za duhovým deštníkem“

 

SEZNAMUJEME SE, OSVOJUJEME SI:

 

 • seznamování dětí s prostředím třídy, mateřské školy a blízkého okolí
 • osvojovat si zásady společného soužití, komunikace; vytvoření společných pravidel vzájemných vztahů, řídit se jimi
 • seznamovat se s novými kamarády, jejich jmény, se zaměstnanci MŠ,  poznat svoji značku
 • navazování nových přátelství
 • vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory
 • seznamování se s TVP Sluníček
 • vést děti ke vzájemné spolupráci, samostatnosti, respektování jeden druhého,  k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, ohleduplnosti, k vědomí, že každý má nejen svá práva, ale také povinnosti
 • upevňování společenských pravidel chování, umět požádat, poděkovat, pozdravit...
 • vytvářet kladný vztah k přírodě, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
 • sledování změn v přírodě, sběr přírodnin, tvoření z přírodního materiálu, otisky, vyrábění dle fantazie, kresba podzimního stromu, společná péče o naši zahradu, výroba deštníků
 •  hry s barvami – poznávání základních i doplňkových barev – třídění, vyhledávání, pojmenování
 • poučení o bezpečnosti ve třídě i mimo MŠ
 • hry na pískovišti
 • relaxační činnosti, kooperativní činnosti, společenské hry, četba a vyprávění pohádek a příběhů – rozvíjení slovní zásoby

 

HRAJEME SI, ZPÍVÁME, RECITUJEME:

 • básničky: „Deštník“, „Leze šneček“, „Eniky, beniky“, „Ruce“
 • písničky: „Do školky“, „Šel zahradník do zahrady“, „Prší, prší“, „Pastelky“
 • pohybové hry: „Čáp ztratil čepičku“, „Na barevné domečky“

 

PŘEDŠKOLÁCI:

 • správný úchop tužky, tlak na tužku
 • grafomotorické cviky – pracovní listy
 • zápisy do diagnostik
 • základní a doplňkové barvy
 • kresba postavy
 • prostorové pojmy, orientace, porovnávání velikostí
 • rozvíjení funkčních gramotností, zaměření na komunikaci, rozvíjení slovní zásoby, tvoření rýmů
 • používání příborů

ŘÍJEN

 

 

LISTOPAD

 

 

PROSINEC

 

LEDEN

 

 ÚNOR

 

BŘEZEN

 

DUBEN

 

 

KVĚTEN

 

ČERVEN