Přednáška Policie ČR

V úterý 16. 10. 2018 zavítal do naší školy člen Policie České republiky, aby žáky první a druhé třídy seznámil s prací policie a s prostředky, které policie využívá ke své práci. Dále policista s žáky probíral různá nebezpečí, se kterými se mohou v běžném životě setkat a jak se mají v dané situaci zachovat. V páté třídě seznámil žáky s bezpečným chováním na internetu.