Úřad práce Jihlava

Dne 11. 10. 2018 žáci 9. třídy navštívili v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2019/2020. Pro zájemce byl připraven test na sebepoznání, který je nasměroval k vhodnému výběru studia. Všichni žáci obdrželi katalog s aktuálními informacemi o SŠ a SOU v kraji Vysočina.