Záložka do knihy spojuje školy

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojují do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje školy", jehož téma "Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“ se nám velmi líbí. Naší partnerskou školou je ZŠ Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykem maďarským v  Kameníně  v okrese Nové Zámky. Již nyní tvoříme zdařilé záložky a těšíme na jejich výměnu se slovenskými žáky. 

Naše partnerská škola