Exkurze - ZOO Jihlava

V pondělí 17. 9. a v úterý 18. 9. 2018 se zúčastnili žáci 1., 2., 3. a 4. třídy exkurze do ZOO v Jihlavě. Nejprve navštívila každá třída svůj objednaný program v centru PodpoVRCH, 1. třída program "ZOO v krabici", druháci program "Kde se plazí plazi". Pro třetí třídu byl připraven program s názvem "Opičí se opice" a pro čtvrťáky "Cesta kolem světa". Děti se formou přiměřenou jejich věku dověděly více o některých zvířatech, pracovaly ve skupinách i samostatně, hrály hry, povídaly si a na závěr si prvňáci vyrobili obrázek na památku, druháci papírového hada. Potom následovala krátká prohlídka některých pavilonů. Děti byly spokojené a stihly si koupit i několik drobností na památku.