Přednáška „Archeologie zblízka“

Ve dnech 12. a 13. září proběhla na naší škole v hodinách dějepisu přednáška pro šesté až deváté třídy ARCHEOLOGIE ZBLÍZKA. Vedla ji Mgr. Barbora Milsimerová ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek z Plzně. Žáci se dozvěděli, čím se zabývá obor archeologie, jak archeologický výzkum probíhá a jak se vyhledávají nové památky. Velmi je zaujal letecký průzkum a zjistili, jak mohou na procházkách v lese sami provádět povrchový průzkum a lokalizovat středověké cesty, mohyly, pozůstatky po těžbě nebo po pálení dřevěného uhlí v milířích. V hlavní části se přednáška týkala tématu pohřbívání a vývoje pohřebního ritu od pravěku po období raného novověku. Na konkrétních příkladech bylo ukázáno, jaké informace průzkum hrobu přináší o životě tehdejších lidí. Na konci přednášky byl prezentován soubor artefaktů pocházející z archeologických průzkumů. Žáci se seznámili s tvary a výzdobou středověké keramiky a skla, drželi v ruce takřka 800 let starý pražský groš a poznávali např. středověkou hračku nebo slánku z paroží. Živá diskuse během prezentace a především při prohlížení nálezů svědčila o tom, že přednáška žáky zaujala.