Zahájení školního roku
Dne 3. září 2018 začíná školní rok 2018 -2019. Školní budova se otevírá v 7.30 hod, žáci 2. - 9. ročníku vyčkají v šatnách na příchod třídních učitelů, poté odchází do tříd. Žáci 1. ročníku přicházejí do školy v doprovodu svých rodičů, v šatně na ně bude rovněž čekat třídní učitelka a společně pak odcházejí do třídy. V 8.00 se koná slavnostní shromáždění žáků 2. - 9. ročníku. Ve třídách pak žáci obdrží informace o organizaci školního roku.