Návštěva předškoláků

V úterý 12. 6. 2018 se do školy přišli podívat naši budoucí prvňáčci. Žáci první třídy jim předvedli, jak se během prvního roku ve škole naučili číst, psát a počítat. Potom si budoucí žáci vyzkoušeli, jak se sedí ve škole v lavicích a splnili připravené úkoly. Na závěr setkání si společně zazpívali známé písničky.