Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se opět sešli žáci první a šesté třídy. Na minulém setkání četli šesťáci prvňákům. Tentokrát předvedli prvňáci, jak se během školního roku naučili všechna písmenka a jak už umí číst. Připravili si pohádku od Karla Jaromíra Erbena Jirka s kozou. Paní učitelka jim rozdělila jednotlivé role, které pěkně zvládli. Po přečtení pohádky byli prvňáčci pasováni na čtenáře, při kterém obdrželi na památku malý diplom.