Projektový den Hudebka není nuda

Dne 1. 6. 2018 se v ZŠ Batelov uskutečnil projektový den „Hudebka není nuda“. Žáci 1. a 2. stupně plnili hudební úkoly na pěti stanovištích. Byli rozřazeni do 20 skupin, každá si vymyslela vlastní název. Na jednom stanovišti žáci strávili 20 - 30 minut. Hudební úkoly byly propojením mezipředmětových vztahů – například Čj a Hv, Vv a Hv, D a Hv nebo M a Hv. Výstupem z projektu je skřítek Hubert, který je kreativním způsobem sestavený z hudebních značek a různých materiálů. Na výtvarné nápady se mohou žáci podívat na chodbách školy.