Učíme se hrou

V pondělí 7. 5. se v naší škole konal projektový den „Učíme se hrou“. Ve třídách jsme mezi sebou hráli vědomostní, logické i zábavné hry. Příjemným zpestřením celého dopoledne bylo živé „Člověče, nezlob se“, které jsme si postupně zahráli v tělocvičně. Kromě toho, že jsme se dobře pobavili, získali jsme nové vědomosti, rozvíjeli jsme si slovní zásobu a logické myšlení.