Beseda s Mgr. Křoustkem

Ve čtvrtek 5. dubna navštívil naši školu Mgr. Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí a bývalý policista, který pro naše žáky připravil přednášku „Právní odpovědnost“ (9. třída) a „Kyberkriminalita“(6. třída). Obě besedy byly opět velmi zajímavé. Kromě teoretických informací si žáci vyslechli cenné rady i skutečné příběhy ze života. Beseda byla kladně hodnocena žáky i pedagogy, proto se těšíme na další spolupráci.