Zápis do 1. třídy

Dne 6. 4. 2018 od 13:00 do 16:00 proběhne zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období 1. 9.2011 až 31. 8. 2012. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Bližší informace a pozvánka k zápisu:  webové stránky - ZŠ - Zápis do 1.třídy.