Jarní dílny - pozvánka

V úterý 27.3. pořádá ZŠ Jarní dílny spojené s prohlídkou školy. Uskuteční se v době od 15.00 do 18.00 hod. V 16.00 a 17.00 hod. proběhne hidební a taneční vystoupení žáků.