Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Informace ke konzultačnímu dni pro rodiče a žáky 2. stupně
Obecné informace a návod pro rezervaci ke konzultaci s třídním učitelem na 2. stupni
 
 
Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

V prosinci proběhlo školní kolo celostátní soutěže Finanční gramotnost. Soutěž probíhala prostřednictvím on-line soutěžního systému, a to ve dvou kategoriích.

 

Informace k testování

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3.ledna 2022. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

1. v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

2. dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

3. nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 

Pozitivní výsledek testování - informační leták - ODKAZ

Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.

Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu.
Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků.

PF 2022

Klidné vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2022 přeje ZŠ a MŠ Batelov

Vánoční a novoroční přání ZŠ a MŠ Batelov

 

Vánoční nahrávka žáků ZŠ Batelov

Vánoční nahrávka dětí MŠ Batelov

Vánoční pětiboj

V úterý 21. 12. si žáci prvního stupně vyzkoušeli „Vánoční pětiboj“, který si pro ně připravili zástupci žákovského parlamentu.

Pythagoriáda - okresní kolo

Ve středu 8. prosince se v naší škole konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Preventivní programy Policie ČR

V pondělí 6. prosince se na naší škole uskutečnily besedy s pracovníkem Policie ČR.

Mikulášská nadílka

V pátek 3. prosince zavítal do naší školy Mikuláš spolu s anděly a čerty. Ve všech třídách rozdali odměny v podobě sladkostí, ale i uhlí. Děti na oplátku potěšily Mikuláše i anděly svými básničkami a písničkami.

Okresní kolo ve florbalu - starší žákyně

Na závěr florbalového týdne dostaly svou šanci také dívky, a to když v pátek 26.11. se na ZŠ Seifertova v Jihlavě uskutečnilo Okresní kolo starších žákyň.

Florbalový turnaj ČEPS Cup - 4. a 5. třída

Svou šanci dostali ve florbalovém turnaji také žáci 4. a 5. třídy, a to když se ve čtvrtek 25. 11. ve sportovní hale SK Jihlava konal další ročník florbalového turnaje pro žáky 1. stupně s názvem ČEPS Cup