Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost

Ve středu 24. 1.2024 proběhlo okresní kolo 13. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Naši školu reprezentoval tým ve složení Denisa Janáková, Vojtěch Havelka a Michaela Skořepová. Žáci zodpovídali na otázky týkající se platebního styku, hospodaření domácnosti, osobního rozpočtu apod. Z celkového počtu 27 bodů získali 22 bodů a umístili se tak na velmi pěkném 3. místě.

Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě

Ve středu 24. 1. 2024 přišly děti z mateřské školy navštívit své kamarády prvňáky do základní školy. Do tříd 1.A a 1.B jsme si přinesli stavebnice a společně jsme stavěli různé stavby.

Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 16.1.2024 proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo dějepisné olympiády. Tento 53. ročník měl tematické zaměření „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“.  Naši školu reprezentoval žák 9.třídy Jiří Kratochvíl, který se ze 43 soutěžících umístil na děleném 20. – 22. místě.

Informace a formuláře tiskopisů k přijímacímu řízení na SŠ 2024

Informace a formuláře k vyplňování tiskopisů pro přihlášení na střední školu.

PF 2024

Příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí a pohodu v pracovním i osobním životě Vám přeje Základní škola a mateřská škola Batelov.

 

PF 2024

Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

V úterý 19.12.2023 proběhlo školní kolo 13. ročníku soutěže ve finanční gramotnosti, kterého se zúčastnili žáci 9. ročníku. 

Betlémy Třešť

V předvánočním týdnu ve čtvrtek 21. 12. se žáci 1.A a 1.B vypravili do Třeště, kde si prohlédli výstavu betlémů. Součástí prohlídky byl i krátký film o tom, jak betlémy vznikají.

Vánoční besídka a sedmiboj

Ve středu 20. 12. a ve čtvrtek 21. 12. si zástupci žákovského parlamentu pro své spolužáky z prvního i druhého stupně připravili „vánoční sedmiboj“. V pátek 22.12. si pak žáci 9. ročníku připravili diskotéku, kterou si užili se svými mladšími spolužáky.

 

Školní kolo dějepisné olympiády

V prosinci proběhlo školní kolo dějepisné olympiády.  Její 53. ročník měl tematické zaměření „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. Účastnili se ho zájemci z 8. a 9. třídy.
Nejlepší řešitelé: 1. místo Jiří Kratochvíl, 2. místo Dominik Vítků, 3. místo Tomáš Kučera.

Exkurze SOŠ a SOU Třešť

V pátek 8. 12. se žáci 9. třídy zúčastnili dne otevřených dveří na SOŠ a SOU Třešť. Kromě prohlídky prostor zdejší školy jako jsou učebny, cvičné dílny či arboreta, čekala na žáky také přehlídka oborů, kde si žáci mohli vyzkoušet i některé činnosti.