Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Kroužek stolního tenisu – informace pro žáky a rodiče

Kroužek stolního tenisu zahajuje svoji činnost v pondělí 3.10. v 14.30 hod. Přihlášení žáci se sejdou v tuto dobu u zadního vchodu do tělocvičny, kde vyčkají na příchod vedoucího kroužku pana O. Šuhaje.

Projektový den s MŠ

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se žáci 1. stupně sešli s kamarády z mateřské školky v rámci spolupráce a projektového dne s MŠ.

Vystoupení uskupení Pernštejni

V úterý 27. září navštívili naši školu zástupci umělecké agentury Pernštejni.

Starší žáci zhlédli zábavný historický program, který je seznámil s životem a dílem Leonarda da Vinci, pro žáky z 1.-4. třídy byla připravena pohádka Pojďte si s námi hrát na dobu rytířů, princů a princezen.  

Preventivní program Policie ČR

V pátek 16. a 23. září se na naší škole uskutečnily besedy s pracovníky Policie ČR na téma vlastní bezpečnosti.

ZOO JIHLAVA

První třída a třída 3.B vyrazily do jihlavské ZOO ve středu 21. 9. 2022, druhá třída a třída 3.A ve čtvrtek 22. 9. 2022. 

 

Ve výukovém environmentálním centru PodPovrch byly pro žáky připraveny vzdělávací programy.

Dopravní hřiště 4. třída

V úterý 20. 9. 2022 byli žáci 4. třídy na dopravním hřišti v Jihlavě. Celý areál i učebny jsou velmi pěkně zrekonstruované, v současné době zajišťuje výuku DDM Jihlava.
V první části byli žáci v učebně a seznámili se se základní výbavou kola, s dopravními značkami a dopravními situacemi. Druhá část probíhala venku na hřišti, kde své znalosti prakticky trénovali jízdou na kole. 

Úřad práce Jihlava

Dne 13. 9. 2022 navštívili žáci 9. třídy v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V informačním a poradenském středisku byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU ve školním roce 2022/2023.

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z. s.

Informace k zahájení školního roku 2022-2023

Informace k zahájení školního roku 2022/2023.

 

Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny pro školní rok 2022/2023