Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy

Návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy 

Na základě informací MŠMT je od 18. listopadu 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Ostatní žáci pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem.

Informace k třídním schůzkám

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není možné uskutečnit třídní schůzky dle původního plánu prezenčně. Z tohoto důvodu proběhnou podzimní třídní schůzky v online režimu, a to ve středu 18. listopadu 2020 pro 1. stupeň a ve čtvrtek 19. listopadu pro 2. stupeň.

Informace pro rodiče k ošetřovnému

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

Webové stránky České správy sociálního zabezpečení

Distanční výuka od 2. listopadu

V návaznosti na nová krizová opatření vlády ze dne 30.10. 2020 se s účinností od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020 (včetně) u žáků 1. a 2 stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání. 

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se v pondělí 2. listopadu školy neotevřou ani pro žáky 1. stupně základních škol, připomínáme následující:​

Doporučené odkazy a materiály ke coronaviru

Informace a materiály MŠMT - jak mluvit s dětmi o coronaviru

 

Doporučené odkazy

Leták pro 1. stupeň

Leták pro 2. stupeň

Informace pro rodiče – OŠETŘOVNÉ

Nárok na ošetřovné v týdnu od 26. 10.  –  1. 11. 2020

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

Výskyt onemocnění COVID-19 v MŠ a ZŠ

Výskyt onemocnění COVID-19 v MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

na základě informací KHS Jihlava se objevil výskyt onemocnění COVID-19 v mateřské škole u jednoho dítěte a některých zaměstnanců MŠ v I. pavilonu. Z tohoto důvodu jsou všechny děti třídy Berušky a třídy Motýlci umístěny do karantény do 23. 10. 2020 včetně. 

Zároveň došlo výskytu onemocnění ve třídě 1.A v základní škole. Do karantény jsou umístěny všichni žáci třídy 1.A, a to do 23. 10. 2020 včetně.

Výuka v ZŠ od 14. 10. 2020

Výuka v ZŠ od 14. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka na 2. stupni ZŠ

Informace z usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

• U 1. stupně základních škol přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).

• U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka

Informace k distanční výuce

Za účelem výuky na dálku využívá ZŠ a MŠ Batelov aplikaci Teams od společnosti Microsoft.

Další informace k průběhu distanční výuky.

Jak se přihlásit na Office 365