Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Krajské kolo soutěže Pišqworky

Ve středu 23. 11. se v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo soutěže Pišqworky. Naši školu reprezentoval tým „Kluci z vesnice“ ve složení Tadeáš Klaus, Vojtěch Havelka, Roman Procházka, který postoupil jako vítěz kola okresního. V konkurenci dalších jedenácti týmů se umístili na devátém místě. Blahopřejeme!

Exkurze na SOŠ, SOU a ZŠ Třešť

V pátek 25. 11. žáci 9. třídy absolvovali exkurzi na SOŠ, SOU a ZŠ Třešť.  V rámci Dne otevřených dveří měli možnost se seznámit s nabídkou studijních a učňovských oborů, prohlédnout si nejen odborné učebny, zimní zahradu a arboretum, ale i zázemí a odpočinkové zóny pro studenty.

 

Preventivní program Právní vědomí, právní odpovědnost

Ve čtvrtek 24. 11. žáci 6. ročníku absolvovali preventivní program na téma Kyberkriminalita, kyberšikana, žáci 9. ročníku preventivní program na téma Právní vědomí, právní odpovědnost. Přednášející Mgr. A. Křoustek z Bílého kruhu bezpečí seznámil žáky s touto problematikou. Kromě teoretických informací si žáci vyslechli cenné rady i skutečné příběhy ze života. Obě besedy byly velmi zajímavé.

Okresní kolo Pythagoriády

V úterý 23. 11. ve 14 hodin se v budově Gymnázia Jihlava konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Naši školu v ní reprezentovali úspěšní řešitelé školního kola – Adam Šimek ze 6. třídy, Gabriela Šafránková a Zdeněk Mariňák ze 7. třídy a Jiří Kratochvíl z 8. třídy. Po rozdělení podle ročníku měli žáci 60 minut na řešení 15 příkladů. Nejlepších výsledků dosáhl Adam Šimek, který se umístil na 2. místě ze 40 účastníků. K vynikajícímu výsledku mu srdečně blahopřejeme.

Zdobení vánočních stromečků

Je čas adventu, čas těšení se na Vánoce. Letos se na batelovském náměstí objevilo vánočních stromečků víc.  Děti z prvního stupně si ozdobily svoje vánoční stromečky vlastnoručně vyrobenými vánočními ozdobami. 

Bobřík informatiky - školní kolo 2022/2023

Během listopadu se konala soutěž Bobřík informatiky, která si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace a programování, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

 

Den bez školních batohů

 „No Backpack Day“ neboli Den bez školních batohů proběhl na naší základní škole 16. 11. 2022. Je to akce, do které se zapojují školy po celém světě. V tento den si školáci nosí své pomůcky do výuky v rukou nebo v čemkoliv jiném kromě školních aktovek a batohů.

Branně vědomostní soutěž

Dne 15.11. se čtyři zástupci 5. třídy zúčastnili Branně vědomostní soutěže zaměřené na znalosti o Armádě České republiky, které pořádalo Krajské vojenské velitelství Jihlava. Tým ve složení Natálie Mutlová, Sandra Janáková, Hynek Šprincl a Jáchym Venkrbec nás skvěle reprezentoval a obsadil 1. místo. Všichni si zaslouží pochvalu za reprezentaci školy a blahopřání k výbornému umístění.

Návštěva Střední školy stavební v Jihlavě

V pondělí 14. 11. se žáci 9. třídy vydali na exkurzi na Střední školu stavební v Jihlavě.

 

Odborný seminář Zemědělství v Kraji Vysočina s praktickými ukázkami

V pátek 11. listopadu se žáci 5. – 9. třídy účastnili odborného semináře s exkurzí do Družstva vlastníků Batelov. Seminář se konal za podpory Kraje Vysočina.