Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Okrskové kolo v minifotbale - Starší žáci

Ve středu 11.10. se v Jihlavě uskutečnilo Okrskové kolo v malé kopané starších žáků, kterého se zúčastnilo 18 škol. Účastníci byli rozlosování do několika skupin, žáci ZŠ Batelov odehráli své zápasy v ranní skupině B se ZŠ Větrný Jeníkov, ZŠ Křížová Jihlava a ZŠ Puklice.

Školní kolo soutěže Pišqworky

Ve čtvrtek 5. 10. proběhlo již tradičně školní kolo soutěže „Pišqworky“ pro zájemce ze sedmé, osmé a deváté třídy. Přihlásilo se třináct žáků. Každý hrál s každým dva souboje, nejlepších šest postupuje do oblastního kola v Jihlavě. 

 

Cvičný požární poplach

V rámci preventivních opatření jsme si ve středu 27.9. vyzkoušeli cvičný poplach a s ním spojenou evakuaci školy. Dále byl pro žáky ZŠ Batelov připraven branný den a s ním spojené vycházky do přírody, nebo zábavné hry na stanovištích.

Přespolní běh

Ve čtvrtek 21. 9. se v Jihlavě konal tradiční závod v přespolním běhu. Žáci ZŠ Batelov se soutěže zúčastnili ve všech vypsaných kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Mladší žákyně běžely výborně a ve velké konkurenci jihlavských škol obsadily skvělé 5. místo z 15 škol. Pěkný výkon předvedli i mladší žáci, kteří se umístili na 9. místě. V kategorii starších žáků se ZŠ Batelov umístila na 14. místě a starší žákyně obsadily 11. místo.

Nábor miniházené

V úterý 19.9. k nám zavítali trenéři a metodici z krajského svazu házené. Pro žáky 1. stupně bylo připraveno několik stanovišť, kde si všichni mohli vyzkoušet základní prvky tohoto sportu. Tato akce zároveň sloužila jako nábor talentů a každý zajámce se může na házenou přihlásit v blízké Dolní Cerekvi.

Úřad práce

Ve středu 13. 9. navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Jihlavě. Žáci byli seznámeni s průběhem příjímacího řízení na jednotlivých typech škol. Na základě informací, které obdrželi, a proběhlé diskuze, žáci zhodnotili své studijní předpoklady. Žáci měli také možnost seznámit se s náplní práce vybraných profesí. 

Dopravní hřiště

V úterý 12. 9. 2023 byli žáci 4. tříd na dopravním hřišti v Jihlavě.
V první části byli žáci v učebně a seznámili se se základní výbavou kola, s dopravními značkami a dopravními situacemi. Druhá část probíhala venku na hřišti, kde své znalosti prakticky trénovali jízdou na kole. Na jaře 2024 se bude konat další část výuky, žáci budou psát test z dopravní výchovy. Testy k procvičení jsou na www.besip.cz.

Zahájení školního roku 2023/2024

Prázdniny utekly jako voda a nastal první školní den, který letos připadl na 4. září. Žáci a žákyně se nejprve sešli ve třídách, kde se přivítali s třídní paní učitelkou. Poté na chodbě proběhlo slavnostní zahájení školního roku, kde paní starostka společně s paní ředitelkou pronesly prolov.

Mezitím ve třídách proběhlo přivítání prvňáčků společně s rodiči. 

Všem přejeme úspěšný školní rok 2023/2024.

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Školní budova se otevírá v 7.25 hod., žáci 2. – 9. ročníku přijdou do šatny své třídy, odkud odchází se svými třídními učitelkami do třídy. V 8.00 hod. proběhne slavnostní shromáždění. Poté žáci obdrží informace o organizaci školního roku. Předpokládaný konec vyučování je v 9.00 hod.
Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Rozdělení žáků do 1. tříd

Rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 dle registračních čísel