Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
1. až 4. třída v ZOO Jihlava

Žáci 1. až 4. třídy se zúčastnili v enviromentálním centru Podpovrch Zoo Jihlava výukového programu v rámci projektového dne mimo školu.

Branný závod Jihlava

Ve čtvrtek 17. 9. se v Jihlavě uskutečnil 2. ročník branného závodu, který pořádala střední škola Trivis Jihlava.

Zrušena Noc s Andersenem

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením, které vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví,

rušíme školní akci „Noc s Andersenem“, která se měla konat 18. 9. 2020.

                                                                                                     Vedení ZŠ Batelov

Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,

od  18. 9. 2020 jsou povinné roušky pro všechny žáky 2. stupně ZŠ ve všech prostorách školy po celou dobu vyučování.

Žáci 1. stupně mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy.

Žádáme Vás, abyste dohlédli na své děti a zkontrolovali, zda mají vždy min. 2 roušky s sebou a denně je měnili za čisté.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mimořádné opatření - nošení roušek

Aktuální informace pro školy a rodiče

Aktuální informace pro školy a rodiče o akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19

Dny Světlušky

V úterý 8. září 2020 k nám do školy přiletěly Světlušky, které svítí na cestu zrakově postiženým lidem.

Úřad práce Jihlava

Dne 9. 9. 2020 navštívili žáci 9. třídy v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2021/2022.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, 

vzhledem k nařízení Ministerstva zdravotnictví prosíme, abyste dětem od čtvrtka 10. 9. 2020 připravili 2 roušky do igelitových sáčků. 

Děkujeme za pochopení, vedení školy. 

Povinnost nosit roušky ve škole se vztahuje na společné prostory. Ve třídách mít roušky žáci nemusí.

 

Informace ke sběru papíru

Sběr papíru začne v letošním roce ve středu 23. 9. Od tohoto data je možné odevzdávat papír každou středu od 7.00  do 7.20 hodin.

SOUTĚŽ S PANEM POPELOU 2019/2020 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 30. 6. 2020

Výuka v 1. týdnu

Harmonogram prvního týdne ŠR 2020/2021