Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Soutěž s panem Popelou 2021/2022

Soutěž s panem Popelou 2021/2022 - Průběžné výsledky k 28. 2. 2022, region jižní Čechy a Vysočina. ZŠ Batelov na průběžném 8. místě s vybranými 65 kg na jednoho žáka.

 

Odkaz na výsledky

Barevné dny

Žákovský parlament vymyslel pro své spolužáky malé zpestření v podobě „Barevných dnů“Pondělí 11. 4. bude modréúterý 12. 4. červené a středa 13. 4. zelená. Těšíme se na oblečení laděné do dané barvy a nejúspěšnější třídy se zase mohou těšit na odměnu!

Soutěž YPEF

7. 4. proběhla na Lesní správě ČR v Pelhřimově mezinárodní soutěž „Mladí lidé v evropských lesích“ (Young People in European Forests), kde žáci ve tříčlenných družstvech absolvovali vědomostní test a prokazovali praktické dovednosti spojené se znalostí lesa. 

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 31. 3. se uskutečnilo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Olympiáda byla rozdělena na dvě části – jazykovou a slohovou a naši školu reprezentovaly dvě žákyně 9. třídy – Michala Drtinová a Radka Šebová.

Okresní kolo v basketbalu

Ve čtrvrtek 31. 3. a v pátek 1. 4. se v Jihlavě konalo nejprve Okresní kolo v basketbalu starších žáků a den poté také starších žákyň. Oba turnaje se odehrály ve 2 skupinách, z nichž postupovala dvě nejlepší družstva.

 

Matematický klokan

V pátek 18. 3. proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7. třída), Kadet (8. a 9. třída). Ve stanoveném čase řešili 24 úloh s různou obtížností. U nás se soutěže zúčastnilo celkem 40 žáků. 

Pozdrav ze Slovenska

Na podzim letošního školního roku se naše škola zapojila do mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.

Soví rozhledy - jaro 2022

Nové číslo časopisu Soví rozhledy - jaro 2022

Informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření s účinností ode dne 14. března 2022. Ruší se plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Odznak všestrannosti

V úterý 8.3. se v Jihlavě na ZŠ Rošického uskutečnilo Okresní kolo Odznaku všestrannosti, kterého se zúčastnilo na 130 žáků základních škol z okresu Jihlava. Soutěžilo se v disciplínách: hod medicinbalem, trojskok, přeskok přes švihadlo za 2 min., kliky za 2 min. a driblink po dobu 2 min.