Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Batelov, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Změna v odhlašování stravy

Informace k odhlašování stravy 

Informace z Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020

Usnesením vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 byl od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin vyhlášen nouzový stav (na dobu 30ti dnů).

 

Dopady krizového opatření pro školu

1. až 4. třída v ZOO Jihlava

Žáci 1. až 4. třídy se zúčastnili v enviromentálním centru Podpovrch Zoo Jihlava výukového programu v rámci projektového dne mimo školu.

Branný závod Jihlava

Ve čtvrtek 17. 9. se v Jihlavě uskutečnil 2. ročník branného závodu, který pořádala střední škola Trivis Jihlava.

Zrušena Noc s Andersenem

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením, které vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví,

rušíme školní akci „Noc s Andersenem“, která se měla konat 18. 9. 2020.

                                                                                                     Vedení ZŠ Batelov

Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče,

od  18. 9. 2020 jsou povinné roušky pro všechny žáky 2. stupně ZŠ ve všech prostorách školy po celou dobu vyučování.

Žáci 1. stupně mají povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy.

Žádáme Vás, abyste dohlédli na své děti a zkontrolovali, zda mají vždy min. 2 roušky s sebou a denně je měnili za čisté.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mimořádné opatření - nošení roušek

Aktuální informace pro školy a rodiče

Aktuální informace pro školy a rodiče o akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19

Dny Světlušky

V úterý 8. září 2020 k nám do školy přiletěly Světlušky, které svítí na cestu zrakově postiženým lidem.

Úřad práce Jihlava

Dne 9. 9. 2020 navštívili žáci 9. třídy v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2021/2022.