Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Vědomostní soutěž v oblasti IT pro žáky 8. a 9. tříd

Letos jsme se poprvé zúčastnili Informatické soutěže IT-Slot, kterou pořádala Soukromá střední škola výpočetní techniky z Prahy 9. Soutěž probíhala online od 14. do 19. února 2021 a účastnilo se jí několik žáků naší školy z 8. a 9. třídy

 

Jak se dařilo žákům ZŠ Batelov se můžete dočíste zde

Organizace výuky od 11. 1. do 22. 1. 2021

Na základě informací MŠMT probíhá provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna ve stejném režimu jako v období od 27. 12.2020 do 10.1.2021.

Informace k pololetním třídním schůzkám

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není možné uskutečnit třídní schůzky dle původního plánu. Online třídní schůzky proběhnou ve středu 13. ledna 2021 pro 1. stupeň a ve čtvrtek 14. ledna pro 2. stupeň

Více informací k třídním schůzkám - ODKAZ

Organizace výuky od 4. 1. - 8. 1. 2021

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření a dokumentu MŠMT „Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021“ bude výuka v prvním lednovém týdnu, tj. ve dnech 4. 1. – 8. 1. 2021 organizována následujícím způsobem:

TŘÍDY 1. - 2. - je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol na prezenčním vzdělávání.

TŘÍDY 3. – 9. - pro tyto žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Výuka probíhá podle rozvrhů, které jsou pro jednotlivé třídy vloženy v aplikaci Teams.

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný školní oběd - více informací zde

  Více informací k aktuálnímu průběhu výuky

   

  PF 2021

  Vánoční a novoroční přání ZŠ Batelov

  Školní kolo olympiády v dějepise

  Ve čtvrtek 17. 12. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření ročníku znělo „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Úspěšná řešitelka školního kola Eliška Kučerová bude naši školu reprezentovat v lednu v okresním kole.

   

  Školní kolo olympiády v českém jazyce

  V pátek 11.12. proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 13 žáků 9. ročníku. Olympiáda měla 2 části – část mluvnickou a část slohovou

  Nejlepší řešitelé.

  1. místo: Nela Tauschová, Julie Stoklasová

  2. Eliška Kučerová

  3. místo: Lukáš Svěrák

  Změny v organizaci výuky

  Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů základních škol a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních umělecký škol, jazykových škol  včetně účasti ve školních družinách a středisku volného času, a to s účinností od 21. 12. 2020 do 23. 12. 2020.

  Organizace vzdělávání od 30. 11. 2020

  Na základě informací MŠMT je od 30. listopadu 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka, která bude probíhat dle běžného rozvrhu.

  Budova školy je otevřena jako v běžném provozu od 7.10 hod.

   

  CELÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 6. až 8. TŘÍDY V PROSINCI POKRAČUJE ZDE - ODKAZ

  Školní časopis - podzim 2020

  Nové číslo časopisu Soví rozhledy