Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Pracovní pozice učitel/učitelka v MŠ

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace přijme zaměstnance na pracovní pozici učitelka/učitel v MŠ s možností zařazení na pozici vedoucí učitelky MŠ/vedoucího učitele MŠ.

Pracovní pozice asistent/asistentka pedagoga

Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace přijme zaměstnance na pracovní pozici asistent/asistentka pedagoga v základní škole s nástupem od 1. 9. 2021.

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Organizace výuky od 24. 5. 2021

V pondělí 24. 5. se vrací k prezenční výuce všichni žáci.
Budova školy je otevřena od 7.10, výuka probíhá podle rozvrhu, začátek vyučování od 7.30.

Nadále platí povinnost dodržovat ochranu nosu a úst zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd (chirurgická rouška, respirátor).

Informace k testování žáků
Ve škole probíhá pravidelné testování žáků 1x týdně, a to vždy v PONDĚLÍ antigenními testy Sejoy - odkaz na instruktážní video.

Účast na testování je podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.

Školní časopis - jaro 2021

Nové číslo časopisu Soví rozhledy - jaro 2021

Toulky s knihou

Na toulky s knihou se v měsíci dubnu vydali žáci šesté a osmé třídy. Jejich úkolem bylo vyfotit svoji oblíbenou knihu nebo její úryvek v prostředí, do kterého se podle jejich názoru nejvíce hodí. Následně stručně popsali důvody, které je k umístění knihy či úryvku do daného prostředí vedly.

Organizace výuky od 17. 5.

Organizace výuky od 17. 5. – 21. 5. 2021

 

V pondělí 17. 5. se vrací k prezenční výuce žáci 1. - 5. třídy, 8. a 9. třídy.

Budova školy je otevřena od 7.10, výuka probíhá podle rozvrhu, začátek vyučování od 7.30.

V distanční výuce pokračuje pouze 6. a 7. třída s úpravou rozvrhu.

 

Další informace k testování a prezenční výuce - ODKAZ

 

Jaro ve 4. třídě

I čtvrťáci chtěli svými výtvarnými pracemi navodit ve své třídě jarní atmosféru.  

Ve výtvarné výchově vytvořili mnohobarevné tulipány, v pracovních činnostech stříhali, lepili a dotvářeli flétny pro jarní písně a vše završili dárečkem pro maminky ke Dni matek.

Činnosti 2. třídy po návratu do školy

Druháci se po otevření škol poprvé sešli ve třídě v pondělí 19. dubna 2021.

Společně se pokusili vyzdobit třídu, v hodinách výtvarné výchovy a v pracovních činnostech vyráběli čapí hnízdo a připravují květinový dárek ke Dni matek.

Činnosti 1.A po návratu do školy

Po návratu do školy se žáci 1. A věnovali aktivitám: 

Prvouka - Pozorujeme jarní přírodu, Hudební výchova – Výroba hudebního nástroje a ke Dni matek se naučily básničku.

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Organizace výuky od 10. 5. - do 14. 5. 2021

Vážení rodiče, 

tento týden pokračuje rotační výuka žáků 1. stupně.
Prezenční výuky se účastní: 1.B, 3. a 5. třída.
Distanční výuka se týká 1.A, 2. a 4. třídy.

 

K rotační výuce se vrací žáci 2. stupně. 
Prezenční výuka se týká 6. a 7. třídy.
V distanční výuce pokračuje 8. a 9. třída.

 

Další INFORMACE k výuce a ke stravování v týdnu od 10. 5. - ODKAZ