Foto školy                               

Aktuality ZŠ Batelov
Nabídka zaměstnání - pozice učitel/ka ZŠ
Zakončení školního roku 2020/2021

Ve středu 30. 6. jsme zakončili nezvyklý školní rok 2020 – 2021. Žáci, učitelé a zástupci městyse Batelov se sešli na chodbě, kde proběhlo slavnostní shromáždění. Po proslovu pana starosty a paní ředitelky byly vyhodnoceny soutěže a aktivity, do kterých se zapojili žáci, také proběhlo vyhlášení sběru papíru.

Vyhodnocení sběru papíru

Na závěr školního roku byli oceněni nejlepší sběrači papíru v rámci projektu Soutěž s panem Popelou. Naše škola se v hodnocení podle celkového množství sebraného papíru umístila na 3. místě, v hodnocení podle množství sebraného papíru v přepočtu na jednoho žáka na 7. místě. Celkem bylo sebráno 19 770 kg netříděného papíru.  

Sportovec školy - distanční varianta

Soutěž sportovec školy dříve probíhala během celého školního roku, kdy žáci průběžně plnili deset disciplín, které byly zaměřeny na celkovou sportovní všestrannost. Letos se kvůli pandemické situaci soutěž nemohla uskutečnit, přesto se během distanční výuky podařilo zapojit žáky do sportovních aktivit.

Rozloučení s 9. třídou v kulturním domě

V úterý 29. 6. proběhlo v batelovském kulturním domě rozloučení s 9. třídou. S vycházejícími žáky se rozloučili zástupci městyse Batelov a popřáli jim mnoho úspěchů v jejich dalším životě. Zároveň byli žáci odměněni za své působení ve škole. Všem žákům přejeme mnoho štěstí, a to nejen při studiu na střední škole.

Florbalová liga 2020/2021

Po roční odmlce kvůli koronavirové situaci se v měsíci červnu rozběhla opět sportovní soutěž s názvem Florbalová liga ZŠ Batelov. Do soutěže se mohli zapojit všichni žáci od 6. třídy, kteří se pravidelně věnují florbalovému kroužku ve škole, nebo i ostatní zájemci z 2. stupně.

Memoriál Jiřího Kouby

V pátek 25. 6. se uskutečnil Memoriál Jiřího Kouby v malé kopané k uctění památky bývalého učitele ZŠ Batelov. O putovní pohár se spolu utkaly třídy 2. stupně, k nim se navíc přidala 5. třída. Hrálo se systémem každý s každým a celkovým vítězem se stal výběr žáků 7. třídy.

 

Výsledky turnaje

 

Žáci 1. tříd pasováni na čtenáře

V úterý 22. 6. byli žáci 1.A a 1.B pasováni na čtenáře. Děti předvedly své čtenářské umění, složily čtenářský slib a potom byly jednotlivě rytířským mečem pasovány na opravdové čtenáře.

 

Exkurze 8. a 9. třídy v ZOO Jihlava

Žáci 8. a 9. třídy se v pondělí 21. 6. vydali na exkurzi do zoologické zahrady v Jihlavě. Obě třídy navštívily environmentální centrum „PodpoVRCH“. Osmá třída absolvovala program Etologie aneb Chováme se jako zvířata?, devátá třída se vzdělávala pomocí programu s názvem Prales na talíři.

Den dětí

V pátek 4. 6. si žáci 9. třídy připravili aktivity pro žáky 1. stupně v rámci akce Den dětí.