Aktuality 2018/2019
Přednáška Policie ČR

V úterý 16. 10. 2018 zavítal do naší školy člen Policie České republiky, aby žáky první a druhé třídy seznámil s prací policie a s prostředky, které policie využívá ke své práci.

Dopravní hřiště 4. A

V pondělí 15. 10. 2018 třída 4. A absolvovala první část výuky a cvičných jízd na kole na dopravním hřišti v Jihlavě. Žáci se nejdříve v učebně seznámili s povinnou jízdní výbavou cyklisty, se základními dopravními značkami a situacemi na křižovatkách.

Úřad práce Jihlava

Dne 11. 10. 2018 žáci 9. třídy navštívili v rámci volby povolání Úřad práce v Jihlavě. V IPS byli seznámeni se systémem školství v naší republice a s nabízenými obory SŠ a SOU pro školní rok 2019/2020. Pro zájemce byl připraven test na sebepoznání, který je nasměroval k vhodnému výběru studia.

Přespolní běh Jihlava

V úterý 2. 10. 2018 se v Jihlavě konalo okresní kolo v přespolním běhu. Tak jako každý rok čekaly na závodníky tradičně náročné podmínky v podobě těžkého terénu spolu s nepříznivým počasím.

Výstava Českého svazu zahrádkářů v Batelově

V pondělí 1. 10. navštívili žáci naší školy a mateřské školy podzimní výstavu v synagoze v Batelově. Členové ČZS zapůjčili výpěstky ze své úrody. Prostor dozdobily ještě výtvarné výrobky žáků školní družiny. Děkujeme organizátorům za zpříjemnění podzimní atmosféry.

Taneční vystoupení

Čtvrtek 27. 9. 2018 zpestřilo žákům prvního stupně taneční vystoupení. Pod odborným vedením si všichni vyzkoušeli některé oblíbené moderní  i  country tance  a společně si také zazpívali. Připravený program děti zaujal a velice se jim líbil.

Exkurze SŠS Jihlava

V pondělí 24. 9. navštívili žáci devátého ročníku Střední školu stavební v Jihlavě.  Měli možnost prohlédnout si školu i odloučené pracoviště v Heleníně, dozvěděli se o nabídce vzdělávacích oborů. Nabyté informace mohou využít při rozhodování o své budoucí profesní orientaci.

Záložka do knihy spojuje školy

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojují do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje školy", jehož téma "Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“ se nám velmi líbí.

Exkurze - ZOO Jihlava

V pondělí 17. 9. a v úterý 18. 9. 2018 se zúčastnili žáci 1., 2., 3. a 4. třídy exkurze do ZOO v Jihlavě. Nejprve navštívila každá třída svůj objednaný program v centru PodpoVRCH, 1. třída program "ZOO v krabici", druháci program "Kde se plazí plazi".

Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy

V úterý 18. 9. 2018 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:30 hod ve školní jídelně. Program naleznete v menu Spolek rodičů