Aktuality 2018/2019
Výstava Českého svazu zahrádkářů v Batelově

V pondělí 1. 10. navštívili žáci naší školy a mateřské školy podzimní výstavu v synagoze v Batelově. Členové ČZS zapůjčili výpěstky ze své úrody. Prostor dozdobily ještě výtvarné výrobky žáků školní družiny. Děkujeme organizátorům za zpříjemnění podzimní atmosféry.

Taneční vystoupení

Čtvrtek 27. 9. 2018 zpestřilo žákům prvního stupně taneční vystoupení. Pod odborným vedením si všichni vyzkoušeli některé oblíbené moderní  i  country tance  a společně si také zazpívali. Připravený program děti zaujal a velice se jim líbil.

Exkurze SŠS Jihlava

V pondělí 24. 9. navštívili žáci devátého ročníku Střední školu stavební v Jihlavě.  Měli možnost prohlédnout si školu i odloučené pracoviště v Heleníně, dozvěděli se o nabídce vzdělávacích oborů. Nabyté informace mohou využít při rozhodování o své budoucí profesní orientaci.

Záložka do knihy spojuje školy

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojují do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje školy", jehož téma "Pohádky, báje, pověsti a příběhy neznají hranice“ se nám velmi líbí.

Exkurze - ZOO Jihlava

V pondělí 17. 9. a v úterý 18. 9. 2018 se zúčastnili žáci 1., 2., 3. a 4. třídy exkurze do ZOO v Jihlavě. Nejprve navštívila každá třída svůj objednaný program v centru PodpoVRCH, 1. třída program "ZOO v krabici", druháci program "Kde se plazí plazi".

Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy

V úterý 18. 9. 2018 proběhne členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Batelov, z.s. v 16:30 hod ve školní jídelně. Program naleznete v menu Spolek rodičů

Přednáška „Archeologie zblízka“

Ve dnech 12. a 13. září proběhla na naší škole v hodinách dějepisu přednáška pro šesté až deváté třídy ARCHEOLOGIE ZBLÍZKA. Vedla ji Mgr. Barbora Milsimerová ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek z Plzně.

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru bude zahájen od 19. 9. 2018, pravidelně každou středu od 7.00 - 7.20 hod.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, pedagogická rada a školská rada schválila nový dokument - Školní řád s účinností od 1. 9. 2018. Celé znění textu je uloženo v sekci Pro veřejnost/dokumenty.