Aktuality 2017/2018
Tonda obal v naší škole

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 uspořádala společnost EKO – KOM, a.s. v naší škole besedu pro žáky všech tříd nazvanou „Tonda obal na cestách“.  Cílem tohoto programu bylo seznámit žáky se zásadami třídění odpadu, nechyběly ani ukázky recyklovaných materiálů.

Informace k zahájení školního roku

Dne 4. září 2017 začíná školní rok 2017 -2018. Školní budova se otevírá v 7.30 hod, žáci 2. - 9. ročníku vyčkají v šatnách na příchod třídních učitelek, poté odchází do tříd. Žáci 1. ročníku přicházejí do školy v doprovodu svých rodičů, v šatně na ně bude rovněž čekat třídní učitelka a společně pak odcházejí do třídy. V 8.00 se koná slavnostní shromáždění žáků 2. - 9. ročníku. Ve třídách pak žáci obdrží informace o organizaci školního roku.