Aktuality 2017/2018
Forrest Gump – hudební vystoupení

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 zhlédli žáci vystoupení kytaristy a zpěváka Dana Kubici.  Pro mladší žáky si připravil hudební program s lidovými písněmi a písničkami z filmů a pohádek. Pro druhý stupeň bylo určeno pokračování vzdělávacího hudebního programu o skupině The Beatles.

Exkurze SŠ stavební Jihlava

Ve středu 20. 9. navštívili žáci devátého ročníku Střední školu stavební v Jihlavě.  Měli možnost prohlédnout si školu i odloučené pracoviště v Heleníně, dozvěděli se o nabídce vzdělávacích oborů. Nabyté informace mohou využít při rozhodování o své budoucí profesní orientaci.

Zoo Jihlava – Podpovrch -3. a 4. třída

Ve středu 20. 9. 2017 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili exkurze do Zoo Jihlava, kde pro ně byl přichystaný program v environmentálním centru Podpovrch. Třetí třída měla program nazvaný Opičí se opice? Žáci se seznámili se životem opic, jejich výživou a chováním.  Po výkladu v učebně se společně s lektorkou vydali do Zoo, kde si u jednotlivých výběhů představili živé opice.

Dopravní hřiště 4. A

V úterý 20. 9. 2017 4. A absolvovala první část výuky a cvičných jízd na kole na dopravním hřišti v Jihlavě. Žáci se nejdříve v učebně seznámili s povinnou jízdní výbavou cyklisty, se základními dopravními značkami a situacemi na křižovatkách.

Zoo Jihlava – Podpovrch – 1. a 2. třída

V úterý 19. 9. 2017 žáci 1. a 2. třídy v rámci environmentální výchovy odjeli do Zoo Jihlava, kde pro ně byl připraven program ve vzdělávacím centru Podpovrch. Prvňáci prošli programem s názvem Zoo v krabici, kde se seznámili se životem opic, papoušků, hadů a medvědů.

Tonda obal v naší škole

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 uspořádala společnost EKO – KOM, a.s. v naší škole besedu pro žáky všech tříd nazvanou „Tonda obal na cestách“.  Cílem tohoto programu bylo seznámit žáky se zásadami třídění odpadu, nechyběly ani ukázky recyklovaných materiálů.

Informace k zahájení školního roku

Dne 4. září 2017 začíná školní rok 2017 -2018. Školní budova se otevírá v 7.30 hod, žáci 2. - 9. ročníku vyčkají v šatnách na příchod třídních učitelek, poté odchází do tříd. Žáci 1. ročníku přicházejí do školy v doprovodu svých rodičů, v šatně na ně bude rovněž čekat třídní učitelka a společně pak odcházejí do třídy. V 8.00 se koná slavnostní shromáždění žáků 2. - 9. ročníku. Ve třídách pak žáci obdrží informace o organizaci školního roku.